'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

STRUKTUR PENGURUS PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH BOJONEGORO PERIODE 2015-2020
Home » Struktur Organisasi

STRUKTUR PENGURUS PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH BOJONEGORO PERIODE 2015-2020

Ketua                     : Dra. Siti Nurhayati

Wakil Ketua 1       : Hj. Kustiani Tutik Subandiyah, BA

Wakil Ketua 2       : Dra. Hj. Daimatin, MM

Sekretaris              : Nurul Hasanah, S.Pd

Wakil Sekretaris   : Dra. Jamiatul Maftuhah

Bendahara            : Dra. Hj. Siti Umiyati

Wakil Bendahara : Asrifah

 

Anggota merangkap Ketua Majelis/Lembaga

Ketua Majelis Tabligh                                            : Nurul Qomariyah, S.Ag

Ketua Majelis Dikdasmen                                     : Dra. Siti Hasanah

Ketua Majelis Kesehatan                                      : Dra. Titin Murtafiah

Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial                  : Hj. Lasmirah, S.PdI

Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan : Halimah Yahya, SE

Ketua Majelis Pembinaan Kader                         : Yulia Hidayati, SE

Ketua Majelis Hukum dan HAM                           : Dra. Hj. Siti Nur Hidayati, M.Pd.I

Lembaga Kebudayaan                                          : Khusnatul Mawaddah, SE

Shared Post: